สิทธิประโยชน์

SCG Experience

ฟรี! เข้าใช้บริการ co-working space แบบไม่จำกัดเวลาพร้อมฟรี Wi-fi ที่ SCG Experience ทุกสาขา9 มิ.ย 64 - 31 ธ.ค. 64 หรือ จนกว่าสิทธิ์จะหมด
วิธีการรับสิทธิ์
  • แจ้งกับพนักงานที่หน้าสาขาของ SCG Experience ว่ามี SCG ID เพื่อรับสิทธิพิเศษนี้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
  1. ใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัด
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการใช้สิทธิ์

SCG Experienceสิทธิพิเศษอื่นๆ

ดูทั้งหมด